Zdjęcia przedstawiające działaczy kulturalno – oświatowych z obozów internowania żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN