Wypowiedź polemiczna księdza Doroteusza Sawickiego na łamach „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”...

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
sygnatura-181.jpg
sygnatura-181

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN