Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str018.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str018.jpg
str018

PWIN