Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str026.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str026.jpg
str026

PWIN