Бібліотека інституту спеціалізується у нагромадженні публікацій з українознавства, польсько-українських взаємовідносин, проблематики національностей та віровизнань у Польщі та у світі. Зібрано численний регіональний матеріал.

Унікальними є зібрання журналів та газет різних років. Особливий інтерес становлять рідкісні матеріали, зокрема, рукописи, старовинні мапи, гравюри, світлини, літографії, мікрофільми, а також численні документи суспільного життя: летючки, брошури, афіші та ін. Бібліотечна книгозбірня повстає із систематичного придбання книг у вітчизняних та зарубіжних книгарнях і крамницях букіністичних. Налагоджено регулярний обмін літературою між численними видавництвами.

На сьогодні бібліотека нараховує близько 8000 томів, в т. ч. майже 2000 журналів. Понад 3500 томів – це публікації, видані в Україні.

Інститут активно проводить постійний обмін публікаціями з такими зарубіжними інституціями:

1. Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta (Едмон);
2. Carpatho-Rusyn Research Center (Орвел);
3. Centre d'etudes de civilisations de l'Europe Centrale et du Sud-Est - Institut national de langues et civilizations (Париж);
4.Центральний Державний Історичний Архів (Львів);
5.
Fundacja Jana Pawła II (Рим);
6. Греко-католицька Богословська Академія (Львів);
7.
Інститут археографії НАН України (Київ);
8.
Інститут Історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка (Львів);
9.
Інститут українознавства НАН України (Львів);
10.
Lietuvos istorijos institutas Uniwersytetu Wileńskiego;
11. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника (Львів);
12.
Österreichisches Ost- und Südeuropa-Institut (Відень);
13.
Прикарпатський університет (Івано-Франківськ);
14.
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка(Львів);
15.
Ukrainische Freie Universität (Мюнхен);
16.
Ukraijn¶kyj Katołyćkyj Uniwersytet im. Sw. Kłementa Papy (Рим).

У Польщі ми підтримуємо видавничий обмін із такими інституціями: 


1. Biblioteka Oddziału PAN (Краків);
2. Polska Akademia Umiejętno¶ci (Краків);
3. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Краків);
4. Międzynarodowe Centrum Kultury (Краків);
5. Biblioteka Uniwersytetu ¦l±skiego (Катовіце);
6. Biblioteka Ossolineum (Вроцлав);
7. Zakład Badań Spraw Narodowo¶ciowych Uniwersytetu Poznańskiego;
8. Niemiecki Instytut Historyczny (Варшава);
9. Żydowski Instytut Historyczny (Варшава);
10. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Люблін);
11. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Люблін);
12. Instytut Europy ¦rodkowo-Wschodniej (Люблін);
13. Fundacja ¦w. Włodzimierza (Краків);
14. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Познань);
15. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (Варшава);
16. Wojskowy Instytut Historyczny (Варшава);
17. Archiwum Państwowe (Перемишль);
18. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Перемишль);
19. Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Перемишль). 

Безпосередні контакти з українськими науковими середовищами (Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Тернопіль та ін.) дають можливість систематично проводити закупівлю книжок та наукових часописів, що виходять в Україні. Завдяки цим закупівлям та обміну літературою Інститут зміг створити книгозбірню, яка дозволяє ознайомитися з дослідженнями, які проводяться в українських наукових інституціях.

Серед українських наукових часописів у бібліотеці Інституту, знаходяться київські: “Археографічний Щорічник”, “Архіви України”, “Український історичний журнал”, „Mediaevalia Ucrainica” та ін.; львівські: “Записки НТШ”, “Україна”, “Україна в минулому” та ін.; римські: “Богослов’я”, “Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni”; а також видані в українській діаспорі: “Journal of Ukrainian Studies", "Harvard Ukrainian Studies"

 

БІБЛІОТЕЧНІ ПРИДБАННЯ

Діяльність ОУН УПА та польсько-український конфлікт на Волині
(публікації доступні в Бібліотеці ПСНІ

 

 

СТАТУТ БІБЛІОТЕКИ ПСНІ

 

а) Користати із бібліотеки можуть читачі, які мають річну або одноразову карту читача.

б). Карту читача може мати учень середньої школи, студент, науковий працівник або інша особа, яка проводить наукові дослідження, підвищує кваліфікацію і т. п.

в). Щоб придбати карту читача, необхідно звернутися до адміністрації інституту, заповнити Декларацію членства і пред’явити документ, який підтверджує тотожність (паспорт і т. п.)

г). Одноразова оплата становить – 2 зл., піврічна – 10 зл., річна – 20 зл. Безробітні мають право до 50% знижки.

е). Книги не позичаються.

є). В разі потреби можна зробити ксерокопію необхідного матеріалу (у приміщенні інституту) за згодою чергового бібліотекаря. Бібліотекар має право не дозволити на відбиття тексту, якщо оригінал є ушкоджений.

ж). Особи, які користають із бібліотеки зобов’язані вписатися у книгу відвідувачів.

з). Черговий бібліотекар надає необхідну консультацію щодо книгозбірні, а також допомогу при пошуку необхідної позиції.