Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN