Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN