Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str010.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str010.jpg
str010

PWIN