Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str016.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str016.jpg
str016

PWIN