Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str017.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str017.jpg
str017

PWIN