Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str018.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str018.jpg
str018

PWIN