Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN