Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN