Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN