Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str008.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str008.jpg
str008

PWIN