Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - str009.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str009.jpg
str009

PWIN