Wypisy duszpasterzy pełniących posługę duszpasterską w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1917-1924... - sygnatura-33.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

sygnatura-33.jpg
sygnatura-33

PWIN