Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN