Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN