Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN