Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str008.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str008.jpg
str008

PWIN