Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str012.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str012.jpg
str012

PWIN