Artykuł Aleksandra Kolańczuka dotyczący wkładu ludności ukraińskiej w zagospodarowanie ziem północnych i zachodnich - str013.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str013.jpg
str013

PWIN