Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN