Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN