Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str012.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str012.jpg
str012

PWIN