Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str013.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str013.jpg
str013

PWIN