Rozporządzenia polskich organów władzy oraz spisy żołnierzy Ukraińskiej Republik Ludowej internowanych w stanicy wojskowej... - str014.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str014.jpg
str014

PWIN