Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str004.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str004.jpg
str004

PWIN