Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN