Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN