Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str008.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str008.jpg
str008

PWIN