Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str009.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str009.jpg
str009

PWIN