Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str010.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str010.jpg
str010

PWIN