Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str013.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str013.jpg
str013

PWIN