Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str014.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str014.jpg
str014

PWIN