Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str015.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str015.jpg
str015

PWIN