Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str020.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str020.jpg
str020

PWIN