Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str021.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str021.jpg
str021

PWIN