Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str023.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str023.jpg
str023

PWIN