Dokumenty osobiste Teodora Cholawki przesłane Aleksandrowi Kolańczukowi przez Danutę Jędrzycką - str022.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str022.jpg
str022

PWIN