Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN