Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str007.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str007.jpg
str007

PWIN