Dyplom ukończenia przez Aleksandra Kolańczuka Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie poświadczający uzyskanie przez niego stopnia - str008.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str008.jpg
str008

PWIN