Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str001.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str001.jpg
str001

PWIN