Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str002.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str002.jpg
str002

PWIN