Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939”

str001.jpg
str001
str002.jpg
str002
str003.jpg
str003
str004.jpg
str004
str005.jpg
str005
str006.jpg
str006
str007.jpg
str007
str008.jpg
str008
sygnatura-134.jpg
sygnatura-134

Opis teczki      Właściwości obrazu

PWIN