Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str003.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str003.jpg
str003

PWIN