Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str005.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str005.jpg
str005

PWIN