Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str006.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str006.jpg
str006

PWIN